С какво сме полезни за вашия бизнес

ТРУДОВА МЕДИЦИНА: Опитни специалисти, които консултират в помощ на работодатели и работници по въпроси, свързани със здравето и безопасността на труда, с подобряване на управлението на дейностите в тази сфера, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/и наредбите към него, за търговските дружества, работещи на територията на България.

ЗДРАВНИ ПРАВА И МЕНИДЖМЪНТ: Ако сте лекар и имате проблемна ситуация в практиката, ще получите конкултации от опитни юристи. Ако сте ръководител на лечебно заведение, ваши колеги с дългогодишен опит ще ви консултират относно решаването на мениджърски казуси.
Корпоративни услуги: Системата предоставя или продава на фирми, фондове, застрахователни, туристически и други компании корпоративни продукти, чрез предварително дефинирани пакети от възможности за разплащане, отпускани на пациентите от фирмата или фонда.

Корпоративни продукти:

кредитен лимит - с или без обратно изкупуване, с или без срок на валидност, като ценообразуването е съобразно предварителни договорни отношения;

ваучери - всеки с уникален номер за идентификация, с или без срок на валидност, които могат да служат за разплащателно средство при извършване на консултация.

Иновативният софтуер предоставя възможност на корпоративния клиент за въвеждане на лимитации и ограничения по съответните достъпни продукти, а именно по критерии, като брой кредити и прегледи.

Справочна информация: в системата се осъществява на период от време (ден, седмица, месец, година), като детайлната база данни за справка фирма/фонд включва:

  • Прегледи платени с продукт закупен от фирма/фонд;
  • История за разплащането с възможност за разбивка на всяко разплащане по прегледи;
  • Потребители използвали системата;
  • Набор от справки по всички фирми членуващи във фонда - справка потребление по фирми на фонда.

ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ ОНЛАЙН УСЛУГИ

* ПЕСТИ СЕ ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПАРКИРАНЕ;

* ПЕСТЯТ СЕ ПАРИ ОТ ТРАНСПОРТ, КОМАНДИРОВЪЧНИ И ОТ ЗАГУБА НА ВРЕМЕ;

* ИМАТЕ НЕСРАВНИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР:

     - на специалист / консултант от предлаганите направления и услуги.
     - на мястото, на деня и часа за консултациите/обученията.

* ПО ВСЯКО ВРЕМЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФИРМЕНОТО СИ ДОСИЕ;

* КОНСУЛТАЦИИТЕ / ОБУЧЕНИЯТА се ЗАПИСВАТ, СЪХРАНЯВАТ и могат да бъдат преглеждани по всяко време;

* Поверителността на КОНСУЛТАЦИИТЕ / ОБУЧЕНИЯТА е гарантирана.