Условия за плащане през Виртуален ПОС терминал

Извадка от условията за ползване на сайта относно Виртуален ПОС терминал и плащане през него:

За да извършите покупка трябва да се регистрирате на сайта и да влезете в своя профил. Изберете услуга, която ще ползвате, проверете колко кредита са ви нужни и преминете към покупка на кредити (изберете секция „Плащане”.  След като в страницата за поръчка посочите броя кредити изберете метод за плащане. В случая с дебитна / кредитна карта чрез платежната страница на ОББ. 
Чрез виртуалния ПОС на ОББ приемаме плащане с карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и V PAY.  Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.  В платежната страница се въвеждат данните на картата.  За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на ОББ поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани да ползвате тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи и страница за въвеждане на вашата автентикационна парола

5.43. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предплатил услуга, която не е използвал, то той има право да получи обратно платената сума, когато е отказал ползването на услугата не по-късно от 1 час преди уговореното време за ползване на услугата. Отказът трябва да е направен писмено на интернет страницата като се посочва и банкова сметка, по която потребителят желае да му бъде възстановена сумата. Таксите и комисионните по транзакзията за възстановяване са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се удържат от сумата за възстановяване. При връщането на сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ ВИРТУАЛНА КЛИНИКА удържа комисионна за ангажимент в размер на 15 % от платената сума. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, от която е извършено плащането.

5.44. ВИРТУАЛНА КЛИНИКА не дължи връщане на платена от ПОТРЕБИТЕЛ сума, когато:

5.44.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отказал ползване на услуга по –късно от 1 час преди уговореното време за ползване на услугата;

5.44.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отказвал предварително уговорена услуга и се е ползвал от правата по т. 5.43 повече от 2 пъти.

5.45. ВИРТУАЛНА КЛИНИКА дължи връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на предплатена сума, когато услугата не е предоставена по причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря, като таксите и комисионните за връщането на сумата са за сметка на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА. Връщането на сумата се извършва след изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ дали желае да използва сумата за друга услуга или желае връщане, като посочи и банкова сметка.

5.46. Личните данни, предоставени на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, са конфиденциална информация и могат да бъдат използвани само в съответствие с нормативната уредба на Република България. ВИРТУАЛНА КЛИНИКА не носи отговорност за използване на предоставени от потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Р България законодателство, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която потребителят е граждадин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия приложимо е законодателството на Р България.