Защита на личните данни

Ние приемаме сериозно сигурността и вземаме предпазни мерки за защита на личните данни. Вие получавате достъп до личните си данни на нашата Уеб страница посредством парола и Вашия имейл адрес. Препоръчваме ви да не споделяте паролата си с никого. В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители имат достъп.

 

Картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

  • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Виртуалната Клиника не съхранява данни за разплащанията и поради тази причина не би могла да ги използва за други цели. В следствие на това е необходимо всеки път  потребителите да си въвеждат нужната информация, относно разплащанията.

 

Лични данни

АСМИП МЦ "Свети Пантелеймон" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. АСМИП МЦ "Свети Пантелеймон" ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Декларирам, че:

На осн. чл. 5, ал. 2, т.2 във вр. с чл. 5, ал. 1 т.3 от Закона за защита на личните данни давам своето изрично съгласие АСМИП – МЦ "Свети Пантелеймон” ЕООД, ЕИК: 121057557  да обработва личните ми данни, включително и тези свързани с моето здраве, съгласно Закона за защита на личните данни.

Информиран съм, че данните, които предоставям са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Предоставям данните си доброволно.